Elżbieta Leciejewska
Wyceny i Doradztwo
Poznaj nasze usługi

Usługi

Zakres wykonywanych usług:


Wyceny nieruchomości

W wyniku naszej wyceny określamy następujące wartości:

Wartość rynkową nieruchomości - określa się ją dla nieruchomości, które są albo mogą być przedmiotem obrotu. Wartością tą jest przewidywana cena nieruchomości, jaka jest możliwa do uzyskania na rynku, a ustalona jest z uwzględnieniem cen transakcyjnych uzyskanych przy spełnieniu warunków określonych w art. 151.1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Wartość odtworzeniową nieruchomości- określa się ją dla nieruchomości, które nie są lub nie mogą być (ze względu na użytkowanie bądź przeznaczenie) przedmiotem obrotu rynkowego oraz w przypadku gdy wymagają tego przepisy szczególne. Wartość ta równa jest kosztom jej odtworzenia z uwzględnieniem stopnia jej zużycia.

Wartość katastralną nieruchomości- ustala się ją dla nieruchomości, o jakich mowa jest w przepisach o podatku od nieruchomości.


Kosztorysowanie robót budowlanych

Ustalamy ceny według przyjętych metod kosztorysowania oraz ilości robót wynikających z dokumentacji projektowej lub faktycznie wykonanych prac w celu:

Określenia kosztów (lub ceny) wykonania określonego zadania:

- przez inwestora ( kosztorys inwestorski ): w celu określenia możliwości i opłacalności realizacji zadania, kontroli złożonych ofert, uzyskania kredytu, prowadzenia i kontroli rozliczeń finansowych,

- przez wykonawcę ( kosztorys ofertowy ): w celu złożenia oferty inwestorowi, prowadzenia rozliczeń w trakcie realizacji i inne,

prowadzenia rozliczeń finansowychmiędzy zleceniodawcą (inwestorem), a zleceniobiorcą (wykonawcą), a także pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami, np. kosztorys podwykonawczy

rozstrzygania sporów,w celach dowodowych, przy zamówieniach publicznych.


doradztwo związane z rynkiem nieruchomości

(członek Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości)


doradztwo techniczne w zakresie robót budowlanych


prowadzenie nadzoru budowlanego


wyceny dla bankowości hipotecznej


Ponadto prowadzimy sprzedaż fachowych wydawnictw związanych z tematyką naszej działalności.

Licencje i Uprawnienia

 • Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
 • Uprawnienia do projektowania, kierowania i nadzorowania robót budowlanych
 • Uprawnienia audytora energetycznego budownictwa
 • Uprawnienia rzeczoznawcy kosztorysowego
 • Sprzedaż wydawnictw związanych z kosztorysowaniem oraz książek obiektów budowlanych i dzienników budowy.

Certyfikat Elżbieta Leciejwska REV

The Polish Federation od Valuers Associations PFVA

Certyfikat Elżbieta Leciejwska REV

Polska Federacja Stowarzyszeń Majątkowych PFSRM

Dyplom Elżbieta Leciejewska

Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego

O nas

Firma Wyceny i Doradztwo Elżbieta Leciejewska istnieje od 1996 r.

Wykonujemy rzetelne wyceny nieruchomości w oparciu o najwyższe polskie jak i europejskie standardy. Doradzamy we wszystkich sprawach związanych z rynkiem nieruchomości. Sporządzamy kosztorysy robót budowlanych we wszelkich fazach inwestycyjnych i zapewniamy analizy techniczne z zakresu robót budowlanych. Pomagamy przy likwidacji szkód ubezpieczeniowych i przygotowujemy wyceny dla bankowości hipotecznej.

Członkostwa:

 • Członek Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
 • Członek Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
 • Członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Członek Królewskiego Instytutu Rzeczoznawców Majątkowych (RICS)
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości.

Wyceny wykonywane przez nas były i są między innymi na zlecenia :

 • Banków
 • Urzędów Miejskich
 • Urzędów Gmin
 • Starostw Powiatowych
 • Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
 • Nadleśnictw
 • Osób prywatnych

Kontakt

Wyceny i Doradztwo Elżbieta Leciejewska

Ul. Walczaka 25
66-400 Gorzów Wlkp.

E-mail: leciejewska@rzeczoznawca-gorzow.pl
Tel.: 095 782 22 04 Tel.kom.: 601 823 457

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Wyceny i Doradztwo Elżbieta Leciejewska, Ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp. (Administrator danych). Mogę cofnąć zgodę w każdym czasie. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych.